Privacyverklaring

Zweiersdal verwerkt persoonsgegevens die u (de deelnemer) zelf aan ons heeft verstrekt. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

Gegevens in uw account binnen het online ledenadministratie systeem

Zodra u gebruik maakt van onze diensten, maakt u een eigen account aan in ons online ledenadministratie systeem (Momoyoga), met een zelf gekozen geheim wachtwoord. U kunt op uw account inloggen via de website of app. Hierin staan tenminste de volgende gegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres. Overige gegevens zoals geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en adres zijn optioneel en worden vrijwillig door u verstrekt. Voor de privacy verklaring van Momoyoga verwijzen wij naar https://www.momoyoga.com/nl/privacy  U kunt op elk moment deze overige gegevens wijzigen en verwijderen door in te loggen.
In uw account worden automatisch gegevens opgeslagen, zoals de lessen die u heeft gevolgd, de betalingen die u heeft gedaan, betalingen die staan ingepland en facturen.
Als u geen gebruik meer maakt van onze diensten worden uw accountgegevens nog bewaard. Wilt u deze gegevens verwijderd hebben, dan worden de gegevens op uw schriftelijk verzoek direct verwijderd.

Gegevens via het contactformulier op de website en e-mails

Naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn verplicht bij het invullen van het contactformulier. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mails worden geautomatiseerd bewaard en op uw verzoek verwijderd.

Gegevens die we verwerken na aanmelding nieuwsbrief

Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wordt uw mailadres en naam opgeslagen en gebruikt voor verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Bent u een actieve klant die gebruik maakt van onze diensten, dan ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief. U kunt zich ook hier uitschrijven.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor enkele diensten vragen we u middels een intakeformulier extra gegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld voor de herstel-yoga bij kanker of bij de coaching. Het doel van deze gegevens is om een beter beeld te krijgen van uw (gezondheids)situatie en om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met uw klachten tijdens de diensten (bijvoorbeeld contra-indicaties voor bepaalde yogaoefeningen, of juist oefeningen die gezien uw klachten juist zeer geschikt zijn). Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard gevoelig zijn (bijvoorbeeld medische informatie) en extra bescherming vereisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, dus u bepaalt welke gegevens u aanlevert. Als u de gegevens niet verstrekt heeft dit geen nadelige gevolgen.

Verwerken en bewaren van bijzondere persoonsgegevens en dossier

Bijzondere persoonsgegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (als uw deelname stopt), worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat behalve de contactgegevens en de door u aangeleverde gegevens ook aantekeningen over de progressie van uw gezondheidstoestand tijdens deelname aan onze diensten. Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die wij hebben verkregen van de zorgverlener die u heeft doorverwezen en mogelijk gegevens, die wij na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij andere zorgverleners. De gegevens uit uw dossier worden niet gedeeld met derden, tenzij alleen met uw expliciete toestemming. U heeft natuurlijk altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neemt u contact met ons op.

Beveiliging van uw gegevens

Zweiersdal zorgt ervoor dat uw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik neemt u contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de privacyverklaring aanpassen.

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/