algemene bepalingen

algemeen

Als je deelneemt aan de activiteiten van Yogaschool Zweiersdal word je geacht de Algemene Bepalingen te kennen.

geldigheid strippenkaart

Bij de aankoop/keuze van je strippenkaart staat vermeld hoelang de strippenkaart geldig is. Binnen die tijd kun je je
credits opmaken door lessen te boeken. Na die periode vervallen de niet gebruikte credits. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte (minimaal één maand), kan in overleg de periode verlengd worden of vindt er restitutie plaats. Deze uitzonderingsregel geldt niet voor door eigen vakanties of andere redenen verzuimde lessen. Een 3-strippenkaart voor proeflessen is alleen bedoeld voor nieuwe yogi’s.

vakantie en feestdagen

Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen en de vakanties van het voortgezet onderwijs, regio Zuid, zoals door het Ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven.

Vakanties 2019-2020
Kerstvakantie: 23-12-19 t/m 05-01-20
Voorjaarsvakantie: 24-02-20 t/m 01-03-20
Pasen: 12 en 13 april 2020
Meivakantie: 27-04-20 t/m/ 05-05-20
Hemelvaartvakantie: 21-05-20 t/m 24-05-20
Pinksteren: 1 en 2 juni 2020
Zomervakantie: 13-07-20 t/m/ 23-08-20
Als een feestdag buiten de vakanties valt kan die les in de periode van geldigheid van je strippenkaart in een van de andere lessen ingehaald worden.

specifieke klachten en/of lichamelijke beperkingen

Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met de docent. In geval van twijfel, overleg met je huisarts, specialist of therapeut over de deelname aan de lessen. Belangrijk: yoga beoefen je met
respect voor je eigen lijf en de (on)mogelijkheden daarvan.

kleding

Speciale kleding is niet nodig. Alle kleding is goed, mits het niet knelt. De yogazaal is schoenenvrij.

Aansprakelijkheid

De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen. Yogaschool Zweiersdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten die hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomen of voor het zoekraken van eigendommen.

bereikbaarheid

We zijn bereikbaar per email: info@zweiersdal.nl en per telefoon. Spreek een voicemail bericht in en we bellen je terug.

Versie juni 2019