algemene bepalingen

algemeen

Als je deelneemt aan de activiteiten van Yogascentrum Zweiersdal word je geacht de Algemene Bepalingen te kennen.

Voorwaarden abonnementen en strippenkaarten en betalingen

Lessen in- en uitboeken (in- en uitschrijven)

 1. Je kunt deelnemen aan een les door je in te schrijven via het boekingssysteem Momoyoga.
 2. Bij inschrijving geef je aan van welk tegoed de les wordt afgeboekt: zonder tegoed kun je geen lessen inboeken.
 3. Je kunt je enkele weken vooruit inschrijven.
 4. Indien een les is volgeboekt kun je je op de wachtlijst inschrijven.
 5. Als je voor een les bent ingeschreven maar niet kunt deelnemen dien je je altijd uit te schrijven.
 6. Annuleren of uitschrijven voor een les:
  • Tot vier uur voor aanvang van de les: met behoud van het lestegoed
  • Binnen vier uur voor aanvang van de les: het lestegoed wordt definitief afgeschreven

Abonnementen

 1. Een abonnement is een doorlopend jaarabonnement. Het wordt afgesloten voor een periode van één jaar en gaat in op de datum van aanmelding.
 2. In het eerste jaar is tussentijdse beëindiging van het abonnement niet mogelijk.
 3. Ná het eerste jaar is de opzegtermijn van het abonnement één maand. In geval van langdurige ziekte kan het abonnement voor een bepaalde duur worden stilgelegd. De einddatum schuift daarmee een gelijk aantal weken op.
 4. Het abonnement wordt betaald via automatische incasso. De machtiging daarvoor wordt bij het afsluiten van het abonnement gegeven.
 5. De incasso vindt maandelijks plaats.
 6. Het lestegoed van het abonnement is alleen geldig in de betreffende kalendermaand en kan niet worden doorgeschoven of worden meegenomen naar een volgende maand. Indien een maand minder dan 4 weken les wordt gegeven moet het tegoed dat resteert in diezelfde kalendermaand worden opgemaakt.
 7. Niet gebruikt tegoed wegens ziekte, vakantie of afwezigheid van de zijde van de cursist komt te vervallen aan het eind van de betreffende kalendermaand.
 8. De prijs van een abonnement is gebaseerd op het bijwonen van één of respectievelijk twee lessen per week. De extra lessen in het tegoed zijn bedoeld om de weken waarin Zweiersdal wegens vakantie gesloten is te compenseren, als volgt:
  • het abonnement 1 les per week geeft een tegoed van 5 lessen per kalendermaand ofwel 60 lessen per jaar. Hierin is een extra tegoed beschikbaar van 8 lessen op jaarbasis
  • het abonnement 2 lessen per week geeft een tegoed van 9 lessen per kalendermaand ofwel 108 lessen per jaar. Hierin is een extra tegoed beschikbaar van 4 lessen op jaarbasis.
 9. Het abonnement geeft recht op het betreffende aantal lessen per maand, het geeft geen recht op specifieke lessen.
 10. De volgende lessen kunnen niet worden geboekt met een abonnement: framedrummen, herstelyoga bij kanker, XL lessen en workshops.

Strippenkaarten (les-tegoed-kaarten)

 1. Strippenkaarten worden direct bij bestelling betaald via iDeal.
 2. Iedere strippenkaart heeft een beperkte geldigheidsduur. Deze is afhankelijk van het aantal strippen. De geldigheidsduur staat vermeld bij de strippenkaart en gaat in op moment van betaling.
 3. Na de geldigheidsduur vervallen de niet gebruikte strippen/lestegoeden.
 4. Strippenkaarten voor proeflessen zijn bedoeld voor nieuwe cursisten en mogen alleen gekocht worden voor kennismaking met de lessen en docenten van Zweiersdal.

vakantie en feestdagen

Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen.

Vakanties 2024 en dus gesloten:
Kerstvakantie: 23-12-23 t/m 07-01-24
Zomervakantie: 29 juli t/m 18 augustus 2024
Er zijn géén lessen op tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en op koningsdag.

Abonnementhouders hebben in hun abonnement extra lessen per maand (zie hierboven) zodat de lessen die gemist worden vanwege de sluiting van Zweiersdal in andere weken kunnen worden gecompenseerd.

specifieke klachten en/of lichamelijke beperkingen

Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met de docent. In geval van twijfel, overleg met je huisarts, specialist of therapeut over de deelname aan de lessen. Belangrijk: yoga beoefen je met respect voor je eigen lijf en de (on)mogelijkheden daarvan.

kleding

Speciale kleding is niet nodig. Alle kleding is goed, mits het niet knelt. De yogazaal is schoenenvrij.

Aansprakelijkheid

12. De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen. Yogaschool Zweiersdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten die hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomen of voor het zoekraken van eigendommen.

bereikbaarheid

We zijn bereikbaar per email: info@zweiersdal.nl en per telefoon op 026 3391369.

Versie: december 2023