algemene bepalingen

algemeen

Als je deelneemt aan de activiteiten van Yogaschool Zweiersdal word je geacht de Algemene Bepalingen te kennen.

geldigheid abonnement en strippenkaart

Bij de aankoop staat vermeld hoelang de je kaart geldig is. Binnen die tijd kun je credits opmaken door lessen te boeken. Na die periode vervallen de niet gebruikte credits.

De cursusperiode en maandabonnementen starten na de zomer schoolvakantie en lopen tot aan de volgende zomer schoolvakantie. (middelbare school, regio zuid). Je kunt op elk moment beginnen en betaalt vanaf dat moment. Tijdens de zomervakantie stopt de incasso. Het maand abonnement loopt daarna weer door.

De opzegtermijn voor abonnementen is 1 kalendermaand. Dit betekent dat bij opzegging voor de opvolgende maand nog lesgeld is verschuldigd. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, en is officieel als je een bevestiging van
de cursusleiding ontvangt.
Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.


Er vindt geen restitutie van contributie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen tenzij de cursusleiding uit coulance
anders beslist. Je kunt wel lessen inhalen binnen de cursusperiode.
Bij langdurige ziekte kan cursist contact met ons opnemen, zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Een proefles strippenkaart is alleen bedoeld voor nieuwe yogi’s.

Tijdens de zomervakantie geldt een zomertarief. Andere strippenkaarten en abonnementen zijn dan niet geldig.

vakantie en feestdagen

Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen en de vakanties van het voortgezet onderwijs, regio Zuid, zoals door het Ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven. Tijdens de zomervakantie bieden we enkele zomeryogalessen.

Vakanties 2019-2020
Kerstvakantie: 23-12-19 t/m 05-01-20
Voorjaarsvakantie: 24-02-20 t/m 01-03-20
Pasen: 12 en 13 april 2020
Meivakantie: 27-04-20 t/m/ 05-05-20
Hemelvaartvakantie: 21-05-20 t/m 24-05-20
Pinksteren: 1 en 2 juni 2020
Zomervakantie: 13-07-20 t/m/ 30-08-20
Als een feestdag buiten de vakanties valt kan die les in de periode van geldigheid van je strippenkaart in een van de andere lessen ingehaald worden.

specifieke klachten en/of lichamelijke beperkingen

Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met de docent. In geval van twijfel, overleg met je huisarts, specialist of therapeut over de deelname aan de lessen. Belangrijk: yoga beoefen je met
respect voor je eigen lijf en de (on)mogelijkheden daarvan.

kleding

Speciale kleding is niet nodig. Alle kleding is goed, mits het niet knelt. De yogazaal is schoenenvrij.

Aansprakelijkheid

De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen. Yogaschool Zweiersdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten die hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomen of voor het zoekraken van eigendommen.

bereikbaarheid

We zijn bereikbaar per email: info@zweiersdal.nl en per telefoon. Spreek een voicemail bericht in en we bellen je terug.

Versie: januari 2020