Yoga, adem en meditatie

Yoga, adem en meditatie

De Lessen Yoga, adem en meditatie zijn bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het beter leren kennen van hun lichaam en willen leren omgaan met de nooit ophoudende gedachtenstroom.

Door met zachte oefeningen het lichaam rustig en met aandacht voor te bereiden kun je langzaam toe te werken naar houdingen die wat uitdagender kunnen zijn en die de spierkracht versterken, de souplesse bevorderen en meer balans geven. Dat wat op de yogamat in het lichaam gebeurt vertaalt zich naar het dagelijks leven. De spierkracht die je opbouwt vertaalt zich naar meer aandachtig zijn. Een soepel lichaam zorgt ervoor dat je gemakkelijker met de stroom van het leven mee kunt bewegen en een goede lichamelijke balans brengt gelijkmoedigheid met zich mee.

Het bewustworden van je adempatroon maakt je meer bewust van hoe het met je gaat. In de yogales worden ademoefeningen aangeboden waardoor je kunt ervaren dat de manier waarop je ademt invloed heeft op je gedachten. Je gedachten hebben invloed op hoe jij je voelt. Tijdens de les is er, naast de specifieke ademoefeningen, steeds aandacht voor de adem. Door de afwisseling van ontspanning/inspanning en adembewustzijn voel je je na de les vitaal en uitgerust.

Enige ervaring met yoga is prettig maar niet noodzakelijk om mee te kunnen doen. We eindigen de les met meditatie die begeleid wordt met woorden of muziek en soms met stilte.

De oefeningen zijn gebaseerd op Hatha yoga maar door de jaren heen zijn er andere stromingen doorheen gevochten en heeft het alle vormen van yoga in zich. MahaYoga zou een betere naam zijn. Maha betekent ‘grote’ ofwel veelomvattende yoga.

Docenten