Daphne van Lunzen.jpg

Yoga en NLP
 

olv Daphne van Lunzen

“Yoga ontstaat als al je interpretaties tot rust komen en je weer ziet wat echt is in plaats van wat je denkt te zien”

Bovenstaande zin zegt alles waar deze bijscholing dag over zal gaan.
We gaan op een speelse manier door middel van een aantal technieken zelf ervaren hoe interpretaties ontstaan, waar ze worden gemaakt. Tevens wordt door theoretische kennis zichtbaar gemaakt welke fysieke, fysiologische en energetische systemen bijdragen aan het ontstaan van interpretaties en het in stand houden van de interpretaties.

Als mens maar ook docent heb je op allerlei manieren te maken met interpretaties. Je kijkt naar de cursisten en bent bezig te interpreteren wat ze doen, hoe ze de beweging uitvoeren en je vraagt de cursisten vervolgens aan het einde van de beweging te interpreteren, wat ze hebben ervaren tijdens en na de uitvoering van de beweging?.

Tevens ben je als Yogadocent bezig om een bewustwordingsproces bij de cursisten op gang te brengen en de cursist daarin te begeleiden. Ook daarinis het van belang om je bewust te zijn van je eigen interpretaties en die van de cursist.  

Al in dit kleine stukje spelen allerlei interpretaties een rol, je fysieke interpretaties maar ook je emotionele interpretaties. Uitgaande van het feit dat interpretaties altijd gevormd zijn door je bewustzijn en dit bewustzijn is weer gevormd door missie, visie, overtuigingen, waarden en normen speelt er heel veel mee bij het maken van je interpretaties.

Een van de zaken die goed inzicht geven en helpen de interpretaties te veranderen is NLP. NLP is een techniek die mensen helpt te veranderen. NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica.  Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg

Het is uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijk verandering en zelfinzicht. Door de elegante methodiek en de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook in bredere kring veel aan populariteit gewonnen.

NLP is een instrument wat je als yogadocent kunt gebruiken om inzicht te krijgen in je eigen handelen maar ookje krachten en dit te integreren in je lessen richting de cursisten
Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

  • orde op zaken stellen;
  • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.
  • doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.
  • inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaald taalpatronen.
  • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.
  • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.
  • aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en
  • daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.
  • sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.
  • leven in plaats van overleven.

Daphne van Lunzen, mijn sterkste kant is het verbinden van alles wat te verbinden is. En dat is veel wat er verbonden kan worden. Je kunt een wond verbindenmaar ook de informatie die je toegevoerd krijgt.

Soms is deze info leuk, verdrietig, krachtig of juist zwak. Maar je zult als mens altijd deze info gaan verbinden. Daarnaast heb ik het vermogen om zakken die complex en lastig zijneen makkelijke en inzichtelijke manier aan mensen te kunnen overbrengen en dat is dat ik 11 maart zal gaan doen. 

Hoe zal ik naar deze dag komen? Met heel veel enthousiasme en natuurlijk kennis over het menselijke lichaam maar ook over NLP. Mijn doel tijdens deze dag zal zijn om jou als cursist inzichten te geven die je zowel persoonlijk maar ook als yogadocent dus vanuit een beroepskader kunt gaan gebruiken.

Datum: 11 maart 2017.
Tijd:       10.30 tot 16.30 uur.
Kosten:  € 92,50 excl. 21% btw.
Aantal deelnemers minimaal 12, maximaal 16.
Sluitingsdatum van inschrijving 20 februari 2017.
Erkend als bijscholing door de VYN (5 punten).