20150821_111223 (2).jpg

Ruimer ademen – Vrijer leven

olv Yvonne Esser

Via de adem ben je direct in contact met je Zelf. Een ontspannen natuurlijke adembeweging, die voldoende ruimte heeft in je hele lichaam, die zich kan aanpassen aan je houding, die jouw bewegingen kan ondersteunen, geeft je vrijheid en een goed gevoel over jezelf.

Dit is niet iets wat je kunt gaan ‘doen’. Een gespannen adempatroon laat zich niet ‘wegademen’. Wel kun je bij jezelf onderzoeken wat jou ademruimte geeft. In deze workshop verkennen we de flexibiliteit van de adem en de (on)mogelijkheden voor ademregulatie. Je kunt ervaren dat jouw lijf alle wijsheid in zich heeft voor een functionele ademhaling als je leert overbodige moeite achterwege te laten en welke betekenis dat kan hebben in jouw leven.

Je ontwikkelt je eigen handvatten als je niet te sturend bezig bent of op zoek gaat naar een prettig effect of een doel dat je wilt bereiken, maar tijdens een oefening voelt wat je doet, dan stopt met de oefening en ervaart wat voor veranderingen merkbaar zijn. Dit geeft je autonomie: de vrijheid om te ervaren wat zich nu aandient en zelf te ontdekken wat jij nodig hebt.

Didactisch gezien ligt daar een heel terrein wat we als yogadocenten kunnen exploreren. Hoe reiken we ademoefeningen aan, zodat ze niet dwingend maar uitnodigend zijn, en hoe begeleiden we onze cursisten in hun ervaringen, zodat er een generalisatie naar het dagelijkse leven ontstaat?
De samenhang van de adem met zowel de lichamelijke als de mentale spanning bepaalt het effect van ademoefeningen. Concreet betekent het dat je als docent oog dient te hebben voor de spanningstoestand van een leerling en dat je spanningsregulatie een onderdeel of voorbereiding voor ademoefeningen laat zijn.

Inhoud van de workshop:

  • theoretisch kader: integrale visie op het ademen;
  • voorwaarden creëeren voor ontspannen adembeweging (fysieke en mentale spanning beïnvloeden);
  • directe en indirecte ademregulatie;
  • lengte- en breedteadem;
  • de open benadering, waarbij een cursist in zichzelf ontdekt wat zinvol is;
  • egeleiden van deoefenervaringen.

Yvonne Esser is yogadocent sinds 1989. Ze heeft de Samsara yoga-opleiding bij Rita Beintema gevolgd en de 3-jarige LeergangAdem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn. Sinds 2003 verzorgt ze jaarlijks de specialisatiecursus ‘Adem en Ontspanning’ voor yogadocenten en geeft ze workshops op het gebied van adem en ontspanning voor yogadocenten op haar eigen locatie of als gastdocent in diverse yogaopleidingen. Sinds 2007 is ze docent Adem- en Ontspanningstherapie bij het Centrum voor Ademtherapie van Jan en Irmgard van Dixhoorn in Amersfoort. Yvonne heeft in 2015 het boek ‘Ruimer ademen – vrijer leven’ geschreven en op het Europese yogacongres in Zinal de training ‘Experiencing our true nature by moving the body and giving space to the breath’ gegeven.

Datum: 7 april 2018. Volgeboekt. 
Herhaling zaterdag 6 oktober 2018.

Tijd: 10.30 tot 16.30 uur. 
Kosten: € 92,50 excl. btw.
Aantal deelnemers minimaal 12, maximaal 16.
Sluitingsdatum van opgave voor 6 oktober is 17 september 2018. 
Erkend als bijscholing door de VYN (5 punten).