Nieuwsbrief Februari 2019

Op weg naar de lente

Alles in de natuur verloopt in processen. Kijk maar naar de seizoenen die elkaar ieder jaar weer opvolgen. De Chinezen ontdekten ook dat ieder proces weer te verdelen is in vijf steeds terugkerende fasen. Ze noemden deze fasen Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout.

De lente staat in het teken van Hout: Nieuwe energie, expansie, daadkracht en groei in de natuur. Het element hout zorgt voor vrije stroming van alle energie. ‘In de flow zijn’ heeft dus alles met Houtenergie te maken. Graag gaan we met jou op weg naar de lente in Yogaschool Zweiersdal! We hebben nieuwe Xl lessen die regelmatig op de zondag zullen plaatsvinden, een ‘groene week’ workshop door Paulien Borst en een nieuwe docente Wilma van Gelder die vanaf 12 maart Yoga gecombineerd met Zinheng Qi gong gaat verzorgen op de dinsdag van 17.30 tot 18.45 uur.

Vier de lente

Bij deze nodig ik je ook graag uit om op zondag 24 maart van 15 tot 17 uur met mij (als nieuwe eigenaresse) de lente te komen vieren in Zweiersdal en het glas te heffen op een nieuwe energie en tevens een nieuwe inrichting van de voorruimte (die een metamorfose zal ondergaan in de eerste week van maart)! Je bent van harte welkom op 24 maart van 15 tot 17 uur.

Docenten