Nieuwsbrief wijziging Tarieven 2019

In deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over wijziging van tarieven vanaf 2019 en opnieuw ondertekenen van het incassoformulier.

 
 

Tariefswijziging lessen Zweiersdal

Vanaf 1 januari 2019 verhogen we onze huidige tarieven. De nieuwe prijsopties kun je vinden in onderstaand model. We gaan uit van de BTW verhoging van 6% naar 9%. Alle prijzen gaan uiteindelijk met €0,50 per les omhoog. Onderstaande tabel geeft de nieuwe prijzen weer inclusief de BTW verhoging.

Prijzen                                     2018                           2019           prijs per les
80 lessen per jaar                     € 720                           € 760             € 9,50
40 lessen per half jaar               € 400                           € 420           € 10,50
40 lessen per jaar                     € 400                         € 420           € 10,50
20 lessen per half jaar               € 220                           € 230           € 11,50
10 Strippenkaart 4 maanden      € 125                        € 130           € 13
5 Strippenkaart 3 maanden        € 65                         € 67,50         € 13,50
Losse les € 13,50 . € 14             € 14


Extra informatie over de tariefswijziging

Alle aankopen voor 1 januari vallen nog onder de oude prijzen. Voor alle aankopen vanaf 1 januari betaal je de nieuwe prijs.
We veranderen de tarieven zo min mogelijk. In verband met de verhoging van de btw naar 9% en de gestegen kosten (denk aan de jaarlijkse stijging van de huur en andere vaste lasten en kosten) gaan we een deel van de recente stijgingen doorberekenen in de lesprijs.
Betaling jaar- en halfjaar kaarten kunnen via factuur of Ideal (betaling in 1 keer gehele bedrag) of per incasso in 5 (halfjaarkaarten) of 10 termijnen (jaarkaarten)
Betaling van strippenkaarten en losse les gaat via ideal of factuur.
De nieuwe prijzen gaan in voor alle aankopen die je doet vanaf 1 januari 2019.

Lopende incasso’s

Als je je lesgeld betaalt via automatische incasso en er zijn nog incassotermijnen in 2019 dan wordt de BTW verhoging doorberekend met ingang van de incasso’s voor januari 2019. Is je kaart verlopen op of na 1 januari 2019 dan gelden voor je nieuwe kaart ook de nieuwe prijzen en daarbij behorende incasso-bedragen.


Ondertekenen nieuw incassoformulier

Per 1 januari worden de incasso’s overgenomen door Evelien van Straaten. Omdat de incasso door een ander bedrijf cq ander persoon en van een ander rekeningnummer wordt gedaan, moet iedereen die een incasso-opdracht had gegeven een nieuw formulier invullen.

We willen je vragen een nieuw incassoformulier te ondertekenen indien je een jaar of half jaar kaart hebt en een incasso-opdracht hebt gegeven voor je huidige kaart. De formulieren liggen klaar in de kleedkamer. Graag inleveren bij de docent of aan de balie.

Hartelijke groet, Evelien en Stella