williamyang1-322x430.jpg

je-Zelf als instrument olv William Yang
 

Deze opleiding beoogt een verdere  verdieping en verfijning van de yogabeoefening  en de overdracht hiervan. De basis hiervoor is het unieke werk van Hetty Draayer waarin essentiële elementen uit de Oosterse en Westerse spirituele tradities geïntegreerd zijn.

Op de tweede plaats beoogt deze opleiding een verbreding van de yogabeoefening door praktische toepassingsmogelijkheden uit te werken voor specifieke doelgroepen. Zo ontwikkelde ikzelf de  ‘psycho-energetische therapie’ als een vorm van yoga voor mensen met kanker en andere levensbedreigende ziekten. Dit gaf een bijzondere verdieping en verbreding aan mijn yoga beoefening. In deze cursus zal daarom ruim aandacht worden besteed aan het begeleiden van mensen met een ernstige ziekte. Maar u wordt ook uitgenodigd concrete toepassingen te ontwikkelen voor andere doelgroepen. Bijvoorbeeld voor hulpverleners, mensen in het onderwijs of bedrijfsleven, kunstenaars, etc.

Deze éénjarige vervolg opleiding bestaat uit drie modules:

  1. vijf zaterdagen in Yoga centrum Zweiersdal te Oosterbeek;
  2. twee ‘retreats’ in stilte op de Hof van Kairos te Winterswijk;                                                                        
  3. mogelijkheid tot individuele begeleidingsconsulten met William Yang.

Leidraad in deze opleiding is je-Zelf als instrument te verkennen bij het geven van onderricht door middel van: 
-        de energetische communicatie tussen jou en de groep (overdracht en           tegenoverdracht);
-        je innerlijke houding: rust, lichaamshouding, adem, stem, klank;
-        evenwicht tussen structuur en improvisatie;
-        ruimte voor meditatie, inspiratie en ‘healing’;
-        presentie en manifestatie van persoonlijke kwaliteit(en).

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk verslag van elke deelnemer waarin hij/zij een creatieve verwerking laat zien van één van de thema’s die in deze opleiding geboden werden.Aan het eind van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

William Yang is theoloog, psycho-energetisch therapeut en yoga- en meditatieleraar. Leidraad in zijn leven en werken is de verbinding te zoeken van de weg naar binnen en die naar buiten, van spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf 1983 begeleidt William Yang mensen met kanker om bij hun bronnen van energie en geestkracht te komen zodat zij hun leven op een creatieve manier weer inhoud en kwaliteit kunnen geven. Samen met zijn collega Ton Staps ontwikkelde hij hiertoe de psycho- energetische therapie. Voor zijn werk met mensen met kanker ontvang hij de ‘dr. Marco de Vriesprijs’ in de bio-psycho-sociale geneeskunde.
Op dit moment is hij in de laatste fase van het schrijven van een proefschrift over de veranderingen in lichaamsbeleving bij mensen met kanker en het proces van spiritualiteit hierin. William geeft cursussen ‘Yoga van moed en mededogen’ voor algemeen publiek en ‘Tabor Licht Yoga’ voor patiënten met kanker en hun naasten. Zijn manier van lesgeven wordt gekenmerkt door originaliteit, diepzinnigheid en humor.

Praktisch informatie

Vijf bijscholingsdagen in Yogacentrum Zweiersdal, Oosterbeek.

Data   : 12 oktober, 14 december 2019. 11 januari, 15 februari en 7 maart 2020.
Tijd    : 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten         : € 695,- excl. 21 btw.

Twee weekenden in Hof van Kairos, Winterswijk.
Data : 1ste weekend 15 t/m 17 november 2019.  2de weekend 3 t/m 5 april 2020.
Tijd   : vrijdag 17.00 t/m zondag 17.00 uur.
Kosten         : € 395,- per weekend, excl. 21% btw.
Aantal deelnemers minimaal 10, maximaal 13.

Mogelijkheid tot individuele begeleidingsconsulten met William Yang Kosten € 85,- per consult. Uitsluitend op afspraak.

Aantal deelnemers minimaal 10 maximaal 13.
Sluitingsdatum van opgave 23 september 2019.
Erkend als specialisatie door de VYN 51 punten.