Algemene bepalingen Zwangerschapsyoga

1. Algemeen
Een ieder die deelneemt aan de activiteiten van het yogacentrum wordt geacht de Algemene bepalingen te kennen.

2. Inschrijving
Inschrijving geschiedt door de cursusovereenkomst volledig in te vullen en te ondertekenen.

3. Aantal lessen
Het aantal lessen wordt, rekening houdend met onderstaande vakanties en feestdagen, berekend tot de week voorafgaand aan de bevallingsdatum.
Bij overschrijden van die datum kunnen er, indien gewenst, nog lessen tegen contante betaling gevolgd worden.

4. Vakanties en feestdagen
Het yogacentrum is gesloten op alle algemeen geldende, christelijke en nationale, feestdagen en de vakanties van het voortgezet onderwijs, regio zuid, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven.
De Krokusvakantie kan afwijken van deze vaststelling, omdat hij meestal samenvalt met de Carnaval. Het vakantierooster staat op de website.
De Zwangerschapsyoga kent doorgaans een kortere zomervakantie dan de rest van de lessen.

5. Verzuimde lessen
Eigen vakanties en anderszins verzuimde lessen zijn voor rekening van de cursist. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte kan er, in overleg, reductie gegeven worden.

6. Vroegtijdige bevalling
Bij vroegtijdige bevalling of het voortijdig afbreken van de zwangerschap, wordt het teveel geïncasseerde lesgeld terugbetaald.

7. Specifieke klachten en/of lichamelijke beperkingen
Bij specifieke klachten of lichamelijke beperkingen wordt voor aanvang van de lessen de docent door cursist hiervan op de hoogte gesteld.
Er wordt dan besproken hoe deelname aan de lessen kan plaatst vinden. In geval van twijfel dient de cursist te overleggen met huisarts, specialist of therapeut over deelname aan de lessen.

8. Kleding
Speciale kleding is niet nodig, alles kleding is goed mits ze niet knelt. Yoga wordt bij voorkeur op blote voeten beoefend.

9. Hygiëne
In de yogaruimte zijn yogamatten, kussens, dekens en meditatiebankjes aanwezig.
Het is gewenst een (bad) laken mee te nemen om op de yogamat te leggen en zorg te dragen voor schone voeten.

10. Aansprakelijkheid
De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen. Zweiersdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel dat een cursist oploopt in de lessen of in verband daarmee, of voor het zoekraken van eigendommen.

11. Vergoeding zorgverzekeraar
Sommige zorgverzekeraars vergoeden zwangerschapsyoga geheel of gedeeltelijk. Informeer ernaar bij je verzekeraar.